Preloader image
IUBCvT

Proiect CORDISPED

|


"Competitivitate pentru inima copiilor: cardiologie şi chirurgie cardiovasculară pediatrică – CORDISPED" Contract nr. POSDRU/179/3.2/S/151188

Galerie FOTO

Partener lider de proiect:

Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș

Parteneri:

P1: Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu Mureş - IuBCVT

P2: UMF "Iuliu Haţieganu" Cluj Napoca 

 

Manager proiect:

Brînzaniuc Klara​​

 

Comisia de selecţie a grupului ţinta medici, coordonată de către UMF Tîrgu Mureş:
Preşedinte: 
prof. dr. Suciu Horaţiu - responsabil din partea liderului de proiect

Membrii: 
prof. dr. Togănel Rodica - expert formare medici

conf. dr. Făgărăşan Amalia - expert formare medici

şef lucrări dr. Simon Marta - expert formare medici

conf. dr. Opriş Mihaela - expert din partea partener 1

şef. lucrări dr. Molnar Adrian - responsabil din partea partener 2

jrs. Sălăgean Manuela - consilier juridic

Secretar:

Gherman Diana - asistent de proiect

 

Comisia de selecţie a grupului ţintă asistenţi medicali, coordonată de IUBCvT Tîrgu Mureş:

Preşedinte:

dr. Mariana Anişoara Ciorba, responsabil proiect partener 1;

Membrii:

dr. Paşc Ana Sorina, expert formare medici;

Asist. univ. dr. Şuteu Carmen, expert formare medici;

Conf. dr. Cucerea Manuela, expert formare medici;

Şef lucrări dr. Molnar Adrian, responsabil din partea partener 2;

Nicula Ingrid, Asistent de proiect P1;

Secretar:

Nistor Alexandra, asistent de proiect P1.