În atentia medicilor rezidenți care urmează a fi incadrați la IUBCVT Tg Mureș

Pentru încheierea formelor de încadrare la unitea angajatoare sunt necesare urmatoarele acte:

 • Copie dupa adeverinta de repartitie, eliberata de Comisia Locala de Rezidențiat
 • Copie certificate de naștere
 • Copie certificat de casătorie ( daca e cazul)
 • Copie C.I
 • Copie după Diploma de bacalaureat
 • Copie după diploma de licență sau adeverinta privind promovarea examenului de licenta
 • Copie dupa cartea de muncă, adeverinte de vechime în munca, sau notă de lichidare de la ultimul loc de muncă
 • Cont IBAN
 • Cerere adresata conducerii IUBCvT Tg Mures prin care sa opteze pentru Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate unde doresc sa fie virata contributia pentru asigurarile de sanatate
 • Acordul informat al angajatului cu privire pa prelucrarea datelor cu caracter personal (se gaseste la sediul IUBCvT)
 • Dosar plic (completat cu nume, prenume, functia, specialitatea, adresa de e-mail, nr. telefon)

Pentru medicina muncii biroul RUNOS vă va elibera o fișă de solicitarea a analizelor medicale .

Pentru protecția muncii vă veți prezenta în data de 15.12.2022, ora 8,30 la sediul IUBCvT – tel contact dna ing. Lupa Carmen – tel. 0732120067

Dosarele se depun la camera 4105, Biroul RUNOS al IUBCVT Tg. Mureș, zilnic între 7:30 – 8:30 și 14:00 – 15:00.