Dosare admise pentru ocuparea postului de medic specialist cardiologie - perioada determintă

Nr. crt.

IndicativulPostul pentru care candidează

Rezultatul verificării dosarului

1

3305

Medic specialist cardiologie – perioadă nedeterminată

Admis

2

3432

Medic specialist – chirurgie cardiovasculară

Admis

3

Medic specialist – radiologie imaistică medicală

Nu s-a depus niciun dosar

Institutul De Urgență Pentru Boli Cardiovasculare Și Transplant Târgu Mureș organizează, în conformitate cu prevederile oms nr. 166/2023, concurs pentru ocuparea unui număr total de 3 posturi de execuție vacante (durată nedeterminată), după cum urmează

  • 1 post MEDIC SPECIALIST specialitatea medicală chirurgie cardiovasculară în cadrul Secției clinice chirurgie cardiovasculară adulți și copii – Compartiment chirurgie cardiovasculară copii , normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  • 1 post MEDIC SPECIALIST specialitatea medicală cardiologie în cadrul Secției clinice chirurgie cardiovasculară adulți și copii, , normă întreagă, perioadă nedeterminată;
  • 1 post MEDIC SPECIALIST - specialitatea medicală radiologie imagistică medicală în cadrul Laboratorului radiologie imagistică medicalănormă întreagă, perioadă nedeterminată;

Catre anuntul de concurs >>