Anunț privind modificarea calendarului de concurs pentru posturile de muncitor calificat si manipulant bunuri

Calendarul de desfăşurare a concursului:

  • 23.05.2023 ora 10,00 Interviu
  • 23.05.2023 ora 15,00 Afişare rezultate interviu
  • 24.05.2023 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului
  • 24.05.2023 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu
  • 25.05.2023 până la ora 15,30 Afişare rezultat final al concursului .

Concurs pentru ocuparea uinor posturi de execuție vacante (durată nedeterminată), după cum urmează

  • 2 posturi muncitor calificat 
  • 1 post manipulant bunuri

Catre anuntul de concurs >>