INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT TÂRGU MUREȘ, titular al proiectului ”Construire centru chirurgical cardiovascular ” anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Mureș, fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul” Construire centru chirurgical cardiovascular ”, propus a fi amplasat în loc. Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50, jud.Mureș.

 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș, str. Podeni, nr.10 , în zilele de luni între orele 9.00-15.00 și marți- vineri, între orele 9.00 – 12.00, precum și la următoarea adresă de internet: http:// apmms.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul Deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.