Lista punctajelor obținute la susținerea proiectului de management

LISTA PUNCTAJELOR OBȚINUTE LA SUSȚINEREA PROIECTULUI DE MANAGEMENT PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE ȘEF LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE I  INVAZIVE – CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ, CATATERISM CARDIAC ȘI ELECTROFIZIOLOFIE –  ADULȚI ȘI COPII ;  ȘEF SECȚIE CARDIOLOGIE II ADULȚI Indicativ Postul pentru care candidează Rezultatul punctajului la susținerea proiectului de management 1301 Șef Laborator explorări funcționale I invazive – cardiologie intervențională, cateterism cardiac și electrofiziologie – adulți și copii  90 pct. – Admis 1200 Șef Secție cardiologie II adulți 90 pct. – Admis

Detalii