Lista dosare admise la concurs –  Economist IA

REZULTATELE SELECȚIE DE DOSARE PENTRU OCUPAREA 1 POST VACANT de ECONOMIST IA din cadrul compartimentului ADMINISTRATIV !!! Proba scrisă din data de 05.06.2024 se va desfasura la ora 10.00 –Sala de demonstrații din cadrul Secției de Chirurgie Cardiovasculară, etaj IV, SCJU Tg.Mureș!! Candidații vor intra în sala de examinare doar pe baza cărții de identitate ECONOMIST IA Nr. crt. ID Admis/Respins Observaţii 1 4367 Admis / 2 4516 Admis / 3 4517 Respins Conf. Hotararea 1336/2022 art.35 lit e Adeverinta nu atesata vechimea in specialitatea studiilor si nu s-au putut stabili conditiile specifice de incadrare

Detalii

Lista dosare admise la concurs –  infirmieri, ingrijitoare si brancardieri

Lista concurenților admiși în urma verificării dosarelor la ocuparea a 16 POSTURI VACANTE DE INFIRMIER DEBUTANT, INGRIJITOARE ȘI BRANCARDIER !!! Proba scrisă din data de 04.06.2024 se va desfasura la ora 12.00 Amfiteatrul 1, etaj I, SCJU Tg.Mureș Candidații vor intra în sala de examinare doar pe baza cărții de identitate Infirmier debutant Nr. crt. ID Observaţii 1 3985 Admis 2 4051 Admis 3 4204 Admis 4 4323 Admis 5 4324 Admis 6 4325 Admis 7 4326 Admis Ingrijitoare de curatenie Nr.crt. ID Observaţii 1 4206 Admis 2 4314 Admis 3 4315 Admis 4 4316 Admis 5 4317 Admis 6 4328 Admis Brancardier Nr. crt. ID Observaţii 1 4205 Admis 2 4313 Admis 3 4327 Admis 4 4329 Admis 5 4330 Admis

Detalii

Rezultate finale la concurs – asistent medical

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist Alegerea posturilor va avea loc în data de 20.05.2024 ora 12.00, etaj. IV, Sala de demonstrații al Secției Clinice Chirurgie Cardiovasculară Adulți și Copii Prezența este obligatorie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nr. ID Punctaj scris Punctaj interviu Punctaj final Observaţii 1 3413 78 95 86.5 Admis 2 3666 66 100 83 Admis 3 3387 84 80 82 Admis 4 3657 80 75 77.5 Admis 5 3737 56 95 75.5 Admis 6 3411 60 90 75 Admis 7 3612 54 95 74.5 Admis 8 3725 58 90 74 Admis 9 3390 82 65 73.5 Admis 10 3410 56 90 73 Admis 11 3804 54 90 72 Admis 12 3741 54 86 70 Admis 13 3671 54 85 69.5 Admis 14 3610 76 61.66 68.83 Admis 15 3722 54 70 62 Admis 16 3519 50 70 60 Admis  

Detalii

Rezultate finale la concurs – registrator medical

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de registrator medical debutant Candidatul declarat admis se va prezenta la Compartimentul RUNOS in data de 20 Mai 2024 la ora 14:00 Nr. crt. ID Punctaj scris Punctaj interviu Punctaj final Observaţii 1 3670 85 90 87.5 Admis 2 3809 90 80 85 Respins 3 3801 80 70 75 Respins 4 3615 75 70 72.5 Respins 5 3616 70 70 70 Respins

Detalii

Rezultate proba interviu la concurs – asistent medical

Rezultate proba interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist Nr. crt. ID Punctaj interviu Observaţii 1 3666 100 Admis 2 3413 95 Admis 3 3737 95 Admis 4 3612 95 Admis 5 3411 90 Admis 6 3725 90 Admis 7 3410 90 Admis 8 3804 90 Admis 9 3741 86 Admis 10 3671 85 Admis 11 3387 80 Admis 12 3657 75 Admis 13 3722 70 Admis 14 3519 70 Admis 15 3390 65 Admis 16 3610 61.66 Admis 17 3388 40 Respins 18 3520 40 Respins

Detalii