Drepturi și obligații ce revin paciențiilor conform legislației în vigoare, cu scopul de a asigura un grad sporit de informare cu privire la aceste aspecte importante

Drepturile și obligațiile pacienților

Obligațiile asiguratorului