Lista concurenţilor admisi în urma verificării dosarelor pentru ocuparea unui post vacant de Economist specialist IA - perioada determinata

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Tg. Mureş
ID Admis/Respins Observaţii
5587 Admis /

!!! Proba scrisă din data de 10.07.2024 se va desfasura la ora 10.00 –Sala de demonstrații din cadrul Secției de Chirurgie Cardiovasculară, etaj IV, SCJU Tg.Mureș!!

Candidații vor intra în sala de examinare doar pe baza cărții de identitate!