Concurs pentru ocuparea funcției de șef laborator analize medicale

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş organizează concurs pentru ocuparea funcției de şef Laborator analize medicale, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1406/2006, cu modificările ulterioare, raportate la prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile de înscriere la concurs: la concursul…

Detalii

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de analist/programator

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unui post vacant de analist/programator ID Punctaj scris Punctaj interviu Total Observaţii 3253 95 85 90 Admis Rezultatele finale – format pdf Institutul De Urgență Pentru Boli Cardiovasculare Și Transplant Târgu Mureș organizează, în conformitate cu prevederile h.g. nr. 1336/2022, concurs pentru ocuparea unui post de execuție vacant (durată…

Detalii

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical, infirmier, ingrijitoare si brancardier

Rezultatelefinale la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical, infirmier, ingrijitoare si brancardier Asistent medical S – 1 post – Sectia ATI ID Punctaj scris Punctaj interviu Punctaj final Observaţii 3496 90 90 90 Admis 3426 54 60 57 Respins Asistent medical PL – 1 post – Laborator explorări funcționale I invazive, cardiologie…

Detalii

Rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea postului de analist/programator

Rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de analist/programator ID Punctaj interviu Observaţii 3253 85 Admis Rezultatele probei interviu – format pdf Institutul De Urgență Pentru Boli Cardiovasculare Și Transplant Târgu Mureș organizează, în conformitate cu prevederile h.g. nr. 1336/2022, concurs pentru ocuparea unui post de execuție vacant (durată nedeterminată) 1 post…

Detalii

Rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical, infirmier, ingrijitoare si brancardier

Rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical, infirmier, ingrijitoare si brancardier Asistent medical S – 1 post – Sectia ATI ID Punctaj interviu Observaţii 3496 90 Admis 3426 60 Admis Asistent medical PL – 1 post – Laborator explorări funcționale I invazive ID Punctaj interviu Observaţii 3356 90 Admis…

Detalii

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea posturilor de medic specialist cardiologie si chirurgie cardiovasculara – perioada nedeterminata

Rezultatele final la concursul pentru ocuparea postului de medic specialist cardiologie si chirurgie cardiovasculara – perioada determintă Indicativ Postul pentru care candidează Punctaj proba scrisă Punctaj proba practică PUNCTAJ FINAL REZULTAT FINAL 3305 Medic specilaist cardiologie 83 pct. 75,5 pct. 79,25    pct. ADMIS 3432 Medic specialist hirurgie cardiovasculară 88,5 pct. 90 pct. 89.25 pct. ADMIS…

Detalii

Rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de analist/programator

Rezultateleprobei scrise la concursul pentru ocuparea unui post vacant de analist/programator Rezultatele probei scrise Institutul De Urgență Pentru Boli Cardiovasculare Și Transplant Târgu Mureș organizează, în conformitate cu prevederile h.g. nr. 1336/2022, concurs pentru ocuparea unui post de execuție vacant (durată nedeterminată) 1 post analist/programator Catre anuntul de concurs >>

Detalii