Lista concurenților admiși în urma verificării dosarelor la ocuparea unui post de registrator medical debutant

!!! Proba scrisă din data de 14.05.2024 se va desfasura la ora 12.00 –Amfiteatrul 1, etaj I, SCJU Tg.Mureș

Candidații vor intra în sala de examinare doar pe baza cărții de identitate

Nr. crt. ID Admis/Respins Observaţii
1 3386 Respins Lipsă diploma de bacalaureat
2 3615 Admis /
3 3616 Admis /
4 3670 Admis /
5 3801 Admis /
6 3803 Admis /
7 3809 Admis /
8 3812 Respins Lipsă certificat de integritate