LISTA PUNCTAJELOR OBȚINUTE LA SUSȚINEREA PROIECTULUI DE MANAGEMENT PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE

  • ȘEF LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE I  INVAZIVE – CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ, CATATERISM CARDIAC ȘI ELECTROFIZIOLOFIE -  ADULȚI ȘI COPII ;
  •  ȘEF SECȚIE CARDIOLOGIE II ADULȚI
Indicativ Postul pentru care candidează Rezultatul punctajului la susținerea proiectului de management
1301 Șef Laborator explorări funcționale I invazive – cardiologie intervențională, cateterism cardiac și electrofiziologie – adulți și copii  90 pct. – Admis
1200 Șef Secție cardiologie II adulți 90 pct. – Admis