Rezoluţia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind proba practică la concursul pentru ocuparea a unui număr 10 posturi de asistent medical generalist

Având în vedere rezoluţia comisiei de soluţionare a contestaţiilor, consemnată prin proces verbal înregistrat la unitate cu nr. 5109/17.06.2024 şi analizarea planului de probă practică al candidatului cu: ID: 4735 înscris la concursul pentru ocuparea a 10 posturi vacante de asistent medical generalist din cadrul Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg Mureş comisia de soluționare a contestațiilor a concluzionat

Pentru ID 4735 în urma analizării și reverificării planului de probă practică, s-a menținut punctajul inițial de 40 puncte