Rezoluţia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind proba interviu la concursul pentru ocuparea a unui număr 23 posturi de asistent medical generalist

PERIOADA DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI
18.04.2024 – 20.05.2024

Având în vedere rezoluţia comisiei de soluţionare a contestaţiilor, consemnată prin proces verbal înregistrat la unitate cu Nr. 4133/17.05.2024 şi analizarea planului de interviu al candidatului cu: ID: 3388 înscris la concursul pentru ocuparea a 23 posturi vacante de asistent medical generalist din cadrul Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Tg Mureş comisia de soluționare a contestațiilor a concluzionat:

  • Pentru ID 3388 în urma analizării și reverificării planului de interviu, s-a menținut punctajul inițial de 40 puncte.

Preşedinte comisie de contestaţii,

Dr. Liviu Moraru