Rezultate finale pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Tg. Mureş
Asistent medical generalist  – 9 posturi
Nr. crt. ID Punctaj scris Punctaj interviu Punctaj final Observaţii
1 4739 90 95 92.5 Admis
2 4836 90 90 90 Admis
3 4612 90 85 87.5 Admis
4 4791 80 90 85 Admis
5 4610 75 92 83.5 Admis
6 4501 80 85 82.5 Admis
7 4789 80 80 80 Admis
8 4613 70 70 70 Admis
9 4548 65 70 67.5 Admis
10 4724 50 60 55 Respins
11 4793 50 50 50 Respins

Ambulator integrat copii

Nr. crt.IDPunctaj scrisPunctaj interviuPunctaj finalObservaţii
14331709080Admis

Alegerea posturilor va avea loc în data de 20.06.2024 ora 12:00, etaj. IV, Sala de demonstrații al Secției Clinice Chirurgie Cardiovasculară Adulți și Copii

Prezența este obligatorie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!