Rezultate proba interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de registrator medical debutant

Nr. crt. ID Punctaj interviu Observaţii
1 3670 90 Admis
2 3809 80 Admis
3 3801 70 Admis
4 3615 70 Admis
5 3616 70 Admis