ANUNŢ EXAMEN PROMOVARE DEBUTANŢI

CONFORM HG. 1.336/28.10.2022 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI – CADRU PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI PERSONALUI CONTRACTUAL DIN SECTORUL BUGETAR PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Denumirea posturilor contractuale pentru examen de promovare în grade sau trepte profesionale la Institutul de Urgență pentru Boli cardiovasculare și Transplant Târgu Mureş:

 • 1 posturi de asistent medical debutant PL la BO Adulți
 • 1 post de asistent medical debutant PL la Secția Clinică ATI – Compartiment ATI Copii
 • 3 posturi de asistent medical debutant S la Secția Clinică Cardiologie III Copii
 • 3 posturi de asistent medical debutant PL la Secția Clinică Chirurgie Cardiovasculară Adulti si Copii
 • 2 posturi de infirmier debutant la Secția Cardiologie II Adulți
 • 1 post de infirmier debutant la Secția Clinică ATI – Compartiment ATI Copii
 • 2 post de infirmier debutant la Secția Clinică Cardiologie III Copii

Locul desfăşurării concursului: IUBCVT Tg. Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 50 (sediul IUBCVT Tg.Mureș, ).

Desfăşurarea examenului:

 • Interviu:
  • 23.04.2024, ora 10.00 – asistent medical generalist debutant
  • 23.04.2024, ora 11.00 – infirmier debutant

ANUNȚ IMPORTANT!

INTERVIUL EXAMENULUI DE PROMOVARE DEBUTANȚI DIN DATA DE 23.04.2024 SE VA DESFĂȘURA ASTFEL:

LOC DE DESFAȘURARE INTERVIU: AMFITEATRUL 1

INTERVIU AS.MEDICALI DEBUTANTI –  ORA 12.00

INTERVIU INFIRMIER DEBUTANTI – ORA 13.00

Bibliografie si Tematica

Pentru posturile de asistent medical debutant S – Secția Clinică Cardiologie III Copii

Bibliografie

Fișa postului asistentului medical;

Urgențe medico-chirurgicale — Sinteze — Lucreția Titircă ( anul 2002 )

Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenți medicali, autor Lucreția Titircă ( anul 2001 )

Ordinul MS nr. 1101/2016 — privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare — Anexa 4 — Precauțiuni Universale;

Ordinul MS nr. 1226/2012 — Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

Ordinul MS nr. 1761/2021 -pentru aprobarea normelor tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia.

Tematică

Atribuțiile asistentului medicali.

Urgențele aparatului respirator:

 • insuficiența respiratorie acută
 • hemoptizia

Urgențele aparatului cardiovascular:

 • edemul pulmonar
 • infarctul miocardic acut
 • embolia pulmonară
 • resuscitarea cardio-respiratorie

Urgențele renale:

 • retenția acută de urină

Șocul

 • șocul cardiogen
 • șocul anafilactic

Puncții arteriale și venoase

Recoltarea produselor biologice și patologice

Administrarea medicamentelor

Electrocardiografia

Monitorizarea pacientului dupa explorare cardiovasculara invaziva, CT, AngioCT

Transfuzia- monitorizare pacient post transfuzie

Norme de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare, inclusiv — Anexa 4 — Precauțiuni Universale.

Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

Pentru posturile de asistent medical debutant PL – Secția Clinică Chirurgie Cardiovasculara Adulți și Copii

Bibliografie

Fișa postului asistentului medical;

Urgențe medico-chirurgicale – Sinteze – Lucreția Titircă ( anul 2002 )

Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenți medicali, autor Lucreția Titircă ( anul 2001 )

Ordinul MS nr.1101/2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare – Anexa 4 – Precauțiuni Universale;

Ordinul MS nr.1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

Ordinul MS nr. 1761/2021 -pentru aprobarea normelor tehnice privind curăţenia, dezinfecţia și sterilizarea în unităţile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în

funcţie de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienţei acestuia.

Tematică

Atribuțiile asistentului medicali.

Urgențele aparatului respirator:

 • insuficiența respiratorie acută
 • hemoptizia

Urgențele aparatului cardiovascular:

 • edemul pulmonar
 • infarctul miocardic acut
 • embolia pulmonară
 • resuscitarea cardio-respiratorie

Urgențele renale:

 • retenția acută de urină

Șocul

 • șocul cardiogen
 • șocul anafilactic

Puncții arteriale și venoase

Recoltarea produselor biologice și patologice

Administrarea medicamentelor

9.Electrocardiografia

10.Monitorizarea pacientului dupa explorare cardiovasculara invaziva, CT, AngioCT

11.Transfuzia- monitorizare pacient post transfuzie

Norme de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare, inclusiv – Anexa 4 – Precauțiuni Universale.

Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

Pentru posturile de asistent medical debutant PL la Bloc Operator Adulți

Bibliografie

Tehnici și manopere de îngrijire a bolnavului critic autor Leonard Azamfirei – 2004

 • Cap.2. Nursingul bolnavului critic
 • Cap.4 Bolnavul critic cu disfunctie cardiovasculara
 • Cap. 8 Bolnavul cu disfunctie a termoreglarii
 • Cap.11 Bolnavul imobilizat la pat
 • Cap.13 Administrarea medixcamentelor

Ghid de nursing, ed Viata medicala românească, Buc.2004 – autor Lucreția Titircă

 • Cap.1. introducere în profesie
 • Cap.2 Modelul conceptual al Virginiei Henderson
 • Cap.3 Procesul de îngrijire
 • Cap.4 Nevoile fundamentale ale finite umane si problemele de îngrijire

Urgente medico-chirurgicale, autor Lucreția Titircă

 • Cap.1 Urgențele aparatului respirator
 • Cap.2 Urgențele aparatului cardiovascular
 • Cap.11 Socul

Ordinul MS nr.1101/2016 – privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare – Anexa 4 – Precauțiuni Universale;

Ordinul MS nr.1226/2012 – Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

Ordinul MS nr. 1761/2021 -pentru aprobarea normelor tehnice privind curăţenia, dezinfecţia și sterilizarea în unităţile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor înfuncţie de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienţei acestuia.

Fisa postului

Tematică

Pentru postul de infirmier debutant la Secția Clinică ATI – Compartiment ATI Copiii

Bibliografie

Fisa postului de infirmieră;

Ordinul MS nr. 1 IO I/2016 — privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare

 Anexa 4 — Precauțiuni Universale;

 Anexa 5- metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar.

Ordinul MS nr. 1226/2012 — Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale .

Ordinul MS nr. 1761/2021 -pentru aprobarea normelor tehnice privind curățenia, dezinfecția în unitățile sanitare publice și private, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc.

Tematică

Atribuțiile infirmierei

Conceptul de precautiuni universale și reguli de bază în aplicarea acestora; utilizarea echipamentului de protecție adecvat; spălarea mâinilor; prevenirea accidentelor și altor tipuri de expunere profesională . Definiția infecției asociate asistenței medicale. Metodologia de supraveghere și control a accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar.

Norme tehnice privind curățenia și dezinfecția în unități sanitare.

 • Curățarea ( definitie, metode generale de efectuarea curățeniei, reguli pentru depozitarea produselor și ustensilele folosite la efectuarea curățeniei și reguli de întreținere).
 • Dezinfecția (definiție, dezinfecția prin mijloace fizice, dezinfecția prin mijloace chimiceclasificarea dezinfecției, antisepticelor, spălarea mâinilor și dezinfecția pielii, factori care influentează dezinfecția, reguli generale și de practică a dezinfecției, antisepticele, definiție și criterii de utilizarea și păstrare a antisepticelor, dezinfecția igienică a mâinilor, metode de aplicare a dezinfectantelor în funcție de suportul tratat, dezinfecția curentă și/sau terminală.

Asigurarea condițiilor igienice bolnavilor internați :

 • Pregătirea patului și accesoriile lui
 •  Schimbarea lenjeriei de pat
 • Asigurarea igienei personale, corporale și vestimentare a bolnavilor mobilizabili
 • Dezbrăcarea și îmbrăcarea bolnavului imobilizat la pat
 • Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat
 • Observarea pozitiei bolnavului ; Schimbarea poziției bolnavului  Mobilizarea bolnavului
 • Captarea dejectiilor fiziologice și patologice ale bolnavilor
 • Efectuarea transportului bolnavului
 • Alimentația bolnavului
 • Prevenirea escarelor de decubit.

Norme privind colectarea și gestionarea deșeurilor.

Pentru posturile de infirmier debutant la Secția Clinică Cardiologie III Copii

Bibliografie

Fisa postului de infirmieră;

Ordinul MS nr. 1101/2016 — privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare

 Anexa 4 — Precauțiuni Universale;

 Anexa 5- metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar.

Ordinul MS nr. 1226/2012 — Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale .

Ordinul MS nr. 1761/2021 -pentru aprobarea normelor tehnice privind curățenia, dezinfecția în unitățile sanitare publice și private, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc.

Tematică

Atribuțiile infirmierei

Conceptul de precautiuni universale și reguli de bază în aplicarea acestora; utilizarea echipamentului de protecție adecvat; spălarea mâinilor; prevenirea accidentelor și altor tipuri de expunere profesională . Definiția infecției asociate asistenței medicale. Metodologia de supraveghere și control a accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar.

Norme tehnice privind curățenia și dezinfecția în unități sanitare.

 • Curățarea ( definitie, metode generale de efectuarea curățeniei, reguli pentru depozitarea produselor și ustensilele folosite la efectuarea curățeniei și reguli de întreținere).
 • Dezinfecția (definiție, dezinfecția prin mijloace fizice, dezinfecția prin mijloace chimice-clasificarea dezinfecției, antisepticelor, spălarea mâinilor și dezinfecția pielii, factori care influentează dezinfecția, reguli generale și de practică a dezinfecției, antisepticele, definiție și criterii de utilizarea și păstrare a antisepticelor, dezinfecția igienică a mâinilor, metode de aplicare a dezinfectantelor în funcție de suportul tratat, dezinfecția curentă și/sau terminală.

Asigurarea condițiilor igienice bolnavilor internați :

 • Pregătirea patului și accesoriile lui
 • Schimbarea lenjeriei de pat
 • Asigurarea igienei personale, corporale și vestimentare a bolnavilor mobilizabili
 • Dezbrăcarea și îmbrăcarea bolnavului imobilizat la pat
 • Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat
 • Observarea pozitiei bolnavului ; Schimbarea poziției bolnavului Mobilizarea bolnavului
 • Captarea dejectiilor fiziologice și patologice ale bolnavilor
 • Efectuarea transportului bolnavului
 • Alimentația bolnavului
 • Prevenirea escarelor de decubit.

Norme privind colectarea si gestionarea deseurilor

Pentru posturile de infirmier debutant la Secția Clinică Cardiologie II Adulți

Bibliografie
Tematică

Atribuțiile infirmierei.

Conceptul de precauțiuni standard și reguli de bază în aplicarea acestora; utilizarea echipamentului de protecție adecvat; spălarea mâinilor; prevenirea accidentelor și altor tipuri de expunere profesională. Infectia asociata asistentei medicale. Metodologia de supraveghere și control a accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar. Protocol de asigurare a îngrijirii de urgență, în caz de expunere accidentală la produse biologice.

Norme tehnice privind curățenia și dezinfecția în unități sanitare.

 • Curățenia (definiție, metode generale de efectuare a curățeniei, reguli fundamentale în utilizarea produselor folosite în activitatea de curățenie, reguli pentru depozitarea produselor și ustensilelor folosite la efectuarea curățeniei și reguli de întreținere).
 • Dezinfecția (definiție, dezinfecția prin mijloace fizice, dezinfecția prin mijloace chimice clasificarea dezinfecției, antisepticele, spălarea mâinilor și dezinfecția pielii, factori care influențează dezinfecția, reguli generale și de practică a dezinfecției, antisepticele, definiție și criterii de utilizare și păstrare a antisepticelor, dezinfecția igienică a mâinilor, metode de aplicare a dezinfectantelor în funcție de suportul tratat).

Asigurarea condițiilor igienice bolnavilor internați:

 • Efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat la pat,
 • Pregătirea patului și accesoriile lui.
 • Schimbarea lenjeriei de pat,
 • Asigurarea igienei personale, corporale și vestimentare a bolnavilor mobilizați,
 • Dezbrăcarea și îmbrăcarea bolnavului imobilizat la pat,
 • Prevenirea escarelor de decubit,
 • Observarea poziției bolnavului. Schimbarea poziției bolnavului,  Mobilizarea bolnavului,

Clasificarea, ambalarea și depozitarea temporară a deșeurilor rezultate din activitățile medicale

Ordinul MS nr. 1101/2016 — privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor associate asistenței medicale în unitățile sanitare

 • Anexa 4 — Precauțiuni Universale;
 • Anexa 5- metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar.

Ordinul MS nr. 1226/2012 — Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale.