Rezultatele finale la concursul de ocupare a postului de farmacist specialist

IndicativPostul pentru care candideazăPunctaj proba scrisăProba practicăPUNCTAJ FINALREZULTAT FINAL
2331Farmacist specialist – farmacie generală96 pct.100 pct.98    pct.ADMIS