Consolidarea infrastructurii medicale a IUBCVT Tg. Mureș pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor cardiovasculare

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, Lider de proiect (Partener 1) în cadrul parteneriatului cu INSTITUTUL DE URGENȚĂ PENTRU BOLI

CARDIOVASCULARE ȘI TRANSPLANT TÂRGU-MUREȘ, Beneficiar (Partener 2) a semnat cu Ministerul Investițiilor și

Proiectelor Europene, în luna noiembrie 2022, Contractul de finanțare nr. 1757/02.11.2022 pentru proiectul “Consolidarea infrastructurii medicale a IUBCVT Tg. Mureș pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor cardiovasculare”, Cod SMIS2014+: 155180, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Operatiunea “Sprijinirea ameliorarii efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID- 19 și al consecintelor sale sociale”, Axa Prioritară “Protejarea sănătății populației în contextual crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU”, Componenta 1 REACT EU – Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluidele medicale. 

LIDER DE PARTENERIAT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
BENEFICIAR: Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureș

Obiectiv general proiect: creșterea siguranței pacienților, dar și a personalului medical, în structurile spitalicești publice care utilizează gaze și fluide medicale, de a furniza un act medical de calitate care să contribuie la creșterea eficacității sistemului de sănătate din Romania în condițiile în care ratele mortalității și morbidității evitabile prin prevenție și ale mortalitaății prin cauze tratabile sunt printre cele mai ridicate din Europa.

Proiectul vizează facilitarea accesului populației la servicii medicale publice cu infrastructură medicală conformă cu standardele internaționale în vigoare, contribuind astfel la asigurarea unui răspuns în timp util și eficient al sistemului medical la criza cauzată de pandemia de COVID-19.

Obiective specifice:

  1. Modernizarea si extinderea sistemului de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu și de detecție a concentrației maxime de gaze medicale admisibile in cadrul IUBCVT.
  2. Reabilitarea și extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și modernizarea infrastructurii de fluide medicale care să conducă la o capacitate adecvată de ingrijire și tratament la IUBCVT Tg Mureș în contextul crizei sanitare generate de pandemia Covid-19.
  3. Asigurarea vizibilității proiectului în conformitate cu MIV pentru proiecte finanțate din fonduri europene, 2014-2020.
  4. Asigurarea unui management eficient al proiectului prin intermediul UIP conform resurselor asumate prin cererea de finanțare.

Valoarea totală a proiectului: 10.250.250,11 lei, din care valoare eligibilă totală 9.775.258,11 lei. Perioada de implementare a proiectului: 22 luni (01.03.2022 – 31.12.2023).

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Persoană de contact: Dr. Liviu Morar 

Funcţie: Director Medical IUBCVT Tg. Mureș

Instituţie: Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureș

Adresă: str. Gh. Marinescu, nr. 50, Municipiul Târgu Mureş, jud. Mureş

Tel/fax: 0372653122 e-mail: proiecte.iubcvttgm@gmail.com; drg@cardio.ro