Erată la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical

Calendarul de desfăşurare a concursului: 

 • 18.04.2024 – 07.05.2024 Depunerea dosarelor
 • 08.05.2024 Selecţia dosarelor
 • 08.05.2024  până la ora 15,00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor candidaţilor
 • 09.05.2024  până la ora 12,00  Depunerea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 09.05.2024  până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor
 • 14.05.2024  ora 12,00 Proba scrisă
 • 14.05.2024  până la ora 17,00 Afişare rezultate proba scrisă
 • 15.05.2024 până la ora 12,00 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă
 • 15.05.2024  până la 15,00 Afişare rezultate soluţionare contestaţii la proba scrisă
 • 16.05.2024 de la ora 12,00 Interviu
 • 16.05.2024 ora 17,00 Afişare rezultate interviu
 • 17.05.2024 până la ora 12,00 Contestaţii cu privire la rezultatele interviului
 • 17.05.2024 până la ora 15,00 Soluţionarea şi afişarea soluţionării contestaţiilor cu privire la interviu
 • 20.05.2024 până la ora 10,00 Afişare rezultat final al concursului
 • 20.05.2024 ora 12,00  Alegerea posturilor în funcție de media finală