ÎN ATENTIA MEDICILOR REZIDENȚI CARE URMEAZĂ A FI INCADRAȚI LA IUBCVT TG. MUREȘ

Pentru încheierea formelor de încadrare la unitea angajatoare sunt necesare urmatoarele acte:

  • Copie dupa adeverinta de repartitie, eliberata de Comisia Locala de Rezidențiat
  • Copie certificate de naștere
  • Copie certificat de casătorie ( daca e cazul)
  • Copie C.I
  • Copie după Diploma de bacalaureat
  • Copie după diploma de licență sau adeverinta privind promovarea examenului de licenta
  • Copie dupa cartea de muncă, adeverinte de vechime în munca, sau notă de lichidare de la ultimul loc de muncă
  • Cont IBAN
  • Dosar plic (completat cu nume, prenume, functia, specialitatea, adresa de e-mail, nr. telefon)

Dosarul care conține actele mai sus menționate – se depun cat mai repede posibil la camera 4105, Compartimentul RUNOS al IUBCVT Tg. Mureș, zilnic între 7.30 – 8.30 și 14 -15.

Doar după depunerea acestui dosar – Compartiment RUNOS vă va elibera o fișă de solicitare a analizelor medicale pentru medicina muncii.

Pentru protecția muncii și situații de urgența vă veți prezenta în data de 19 decembrie 2023, ora 9,00 la sediul IUBCvT, Compartiment RUNOS.

Pentru cei care nu au posibilitatea sa ajunga la data stabilita va rugam sa luati legatura cu dna ing. Lupa Carmen – tel. 0732120067.