Lista concurenților admiși în urma verificării dosarelor la ocuparea unui post de asistent medical generalist

!!! Proba scrisă din data de 14.05.2024 se va desfasura la ora 12.00 –Amfiteatrul 1, etaj I, SCJU Tg.Mureș

Candidații vor intra în sala de examinare doar pe baza cărții de identitate

Nr. crt. ID Observaţii
1 3387 Admis
2 3388 Admis
3 3389 Admis
4 3390 Admis
5 3409 Admis
6 3410 Admis
7 3411 Admis
8 3412 Admis
9 3413 Admis
10 3517 Admis
11 3518 Admis
12 3519 Admis
13 3520 Admis
14 3521 Admis
15 3610 Admis
16 3611 Admis
17 3612 Admis
18 3613 Admis
19 3614 Admis
20 3653 Admis
21 3654 Admis
22 3655 Admis
23 3656 Admis
24 3657 Admis
25 3663 Admis
26 3664 Admis
27 3665 Admis
28 3666 Admis
29 3667 Admis
30 3668 Admis
31 3669 Admis
32 3671 Admis
33 3672 Admis
34 3720 Admis
35 3721 Admis
36 3722 Admis
37 3723 Admis
38 3724 Admis
39 3725 Admis
40 3733 Admis
41 3734 Admis
42 3735 Admis
43 3736 Admis
44 3737 Admis
45 3738 Admis
46 3739 Admis
47 3740 Admis
48 3741 Admis
49 3742 Admis
50 3794 Admis
51 3795 Admis
52 3796 Admis
53 3802 Admis
54 3804 Admis
55 3805 Admis
56 3810 Admis
57 3811 Admis
58 3814 Respins – lipsă adeverință OAMGMAMR