Lista concurenților admiși în urma verificării dosarelor la ocuparea a 16 POSTURI VACANTE DE INFIRMIER DEBUTANT, INGRIJITOARE ȘI BRANCARDIER

!!! Proba scrisă din data de 04.06.2024 se va desfasura la ora 12.00 Amfiteatrul 1, etaj I, SCJU Tg.Mureș

Candidații vor intra în sala de examinare doar pe baza cărții de identitate

Infirmier debutant
Nr. crt. ID Observaţii
1 3985 Admis
2 4051 Admis
3 4204 Admis
4 4323 Admis
5 4324 Admis
6 4325 Admis
7 4326 Admis

Ingrijitoare de curatenie

Nr.crt.IDObservaţii
14206Admis
24314Admis
34315Admis
44316Admis
54317Admis
64328Admis

Brancardier

Nr. crt.IDObservaţii
14205Admis
24313Admis
34327Admis
44329Admis
54330Admis