Rezultatele finale la concursul de ocupare a postului -  șef secție cardiologie II adulți

IndicativPostul pentru care candideazăPunctaj susținerea proiectuluiPunctaj proba scrisăProba practicăProba evaluare activitate profesionalăPUNCTAJ FINALREZULTAT FINAL
1200Șef sectie cardiologie II adulți – medic primar cardiologie90 pct.93 pct.100 pct.48 pct.331    pct.ADMIS