Rezultatele probei scrise la concursul de ocupare a postului de farmacist specialist

Cod candidat Postul pentru care candidează Rezultatul probei scrise
2331 Farmacist – farmacie generală 96 – Admis