Rezultatele la proba clinică pentru concursul de ocupare a postului -  șef secție cardiologie II adulți

IndicativPostul pentru care candideazăRezultatul punctajului la  proba clinică
1200Șef Secție cardiologie II adulți100 pct. – Admis