Rezultatele la proba scrisă pentru concursul de ocupare a postului -  șef secție cardiologie II adulți

IndicativPostul pentru care candideazăRezultatul punctajului la  proba scrisă
1200Șef Secție cardiologie II adulți93 pct. – Admis